ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo farmaceutyczne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie prawa farmaceutycznego, w szczególności dotyczące doradztwa prawnego w zakresie promocji i reklamy produktów farmaceutycznych.

W ramach oferty pomocy prawnej opracowanej specjalnie na potrzeby aptek Kancelaria zapewnia:

  • kompleksową obsługę prawną;
  • reprezentację sądową i pozasądową w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu umów o realizację recept refundowanych;
  • porady prawne w poszczególnych sprawach związanych z realizacją recept i funkcjonowaniem apteki;
  • asysta prawna w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji farmaceutycznej i innymi podmiotami;
  • opracowanie umów i innych dokumentów niezbędnych w związku z prowadzeniem apteki;
  • prowadzenie spraw pracowniczych;