ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Ochrona danych osobowych

Kancelaria doradza w dziedzinach związanych z ochroną danych osobowych, a w szczególności:

  • dokonujemy oceny skutków w oparciu o analizę ryzyka;
  • dokonujemy przeglądu aktywów i zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  • opracowujemy Politykę Danych Osobowych;
  • dokonujemy przeglądu środków technicznych i organizacyjnych służących do zabezpieczenia danych osobowych (zabezpieczenia proceduralne, fizyczne, infrastruktury IP, itp.);
  • doradzamy w kwestiach związanych ze szkoleniem personelu z zakresu ODO.

certyfikat--wojciech-rut