ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Obsługa prawna cudzoziemców

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, polski rynek pracy obliguje pracodawców do uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Nasza Kancelaria oferuje pełny zakres czynności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na terenie Polski i jego zatrudnieniem. Nasza pomoc prawna dotyczy spraw, związanych z uzyskiwaniem dla cudzoziemców: wiz, kart czasowego pobytu, kart stałego pobytu, kart długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, jak również pozwoleń na pracę wraz z wymaganą dokumentacją. W ramach prezentowanej usługi oferujemy także usługi doradcze w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Oferta obejmuje:

  • pomoc przy uzyskaniu wiz i zaproszeń;
  • pomoc przy legalizacji pobytu;
  • pomoc przy sprawach związanych z zatrudnieniem;
  • pomoc przy uzyskaniu wszelkich innych zezwoleń niezbędnych dla cudzoziemców;
  • doradztwo prawne związane z zakupem nieruchomości przez cudzoziemców;
  • rejestrację pojazdów;
  • wymianę prawa jazdy;
  • bezpośrednią reprezentację Klienta w sądach i innych organach władzy państwowej;
  • inne usługi.