ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Pro Bono

Świadczymy pomoc prawną Pro Publico Bono organizacjom, których statutowym celem jest ochrona i opieka nad zwierzętami.

kot

Adwokat Sylwia Karp, jako jedna z nielicznych w kraju na zasadach pro publico bono, tj. dla dobra publicznego, bez wynagrodzenia zajmuje się sprawami z zakresu ochrony praw zwierząt, w ramach których świadczy usługi prawne wszelkim fundacjom i stowarzyszeniom z całej Polski zgodnie z ich celem statutowym, którym jest niesienie pomocy zwierzętom.

W razie zainteresowania uzyskaniem wsparcia prawnego w ramach działalności pro bono Kancelarii, prosimy o przesłanie propozycji współpracy na adres e-mail bądź o kontakt telefoniczny.