ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo pracy

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy (stosunek pracy, praca tymczasowa, pośrednictwo pracy, bhp, zbiorowe prawo pracy). Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • konsultowanie treści umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy,
  • reprezentacja pracowników przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji z pracodawcą, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach: o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o mobbing, o dyskryminację, o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.,
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • sporządzanie odwołań i skarg do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • doradztwo w przypadku rozwiązania umów o pracę i innych umów.