ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo Karne

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojmowanym obszarze prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed Sądami I i II instancji. Zakres naszych usług obejmuje:

 • obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę;
 • obrona oskarżonego przed sądem;
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary);
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym;
 • reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy);
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym;
 • szczególnie szerokie doświadczenie posiadamy w obszarze:
  - spraw z wypadków drogowych (analiza opinii biegłych, rekonstrukcja wypadków, eksperymenty procesowe, w tym wypadków drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
  - prawo wykroczeń