ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo Cywilne

Kancelaria zajmuje się problematyką związaną z prawem cywilnym. Na bieżąco monitorujemy orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala to nam oferować Państwu profesjonalną usługę obejmującą doradztwo z zakresu prawa rzeczowego.

Pomagamy we wszelkich sprawach związanych z własnością nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz lokali mieszkalnych. Reprezentujemy również Klientów w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi. Doradzamy w zakresie ograniczonych praw rzeczowych – m. in. służebności oraz użytkowania wieczystego. Przygotowujemy przy tym wnioski o wpis do ksiąg wieczystych. Zapewniamy pomoc przy sporządzaniu umów sprzedaży, o dzieło, na roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, jak też umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia. Pomagamy negocjować najlepsze warunki dla naszego Klienta, doradzamy w sytuacjach spornych, powstałych po zawarciu umowy przez Klienta. Kancelaria przygotowuje również opinie prawne w tym zakresie. Oprócz spraw związanych z umowami, nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego. Doradzamy przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jak również reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku – zarówno na podstawie ustawy (dziedziczenie ustawowe), jak i testamentu (dziedziczenie testamentowe). Służymy radą przy uznaniu spadkobiercy za niegodnego, zajmujemy się także unieważnieniem testamentu – w tym sporządzonego w formie aktu notarialnego oraz w pozostałych kwestiach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.