ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną, zarówno w zakresie doradztwa w obszarze prawa administracyjnego materialnego, jak i reprezentowania Klientów w postępowaniu administracyjnym.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami, sądami administracyjnymi oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej. Uczestniczymy w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji i w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, a także występujemy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zakres naszych usług obejmuje:

  • prawo budowlane;
  • prawo zagospodarowania przestrzennego;
  • prawo ochrony środowiska wraz z gospodarką odpadami;
  • prawo regulujące wydawanie koncesji i zezwoleń, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • prawo podatkowe;
  • prawo spółdzielcze, mieszkaniowe i lokatorskie.