ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Odszkodowania

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami, które zobowiązane są do usunięcia i naprawienia powstałej szkody.

 

Nasza pomoc prawna w szczególności związana jest z uzyskaniem:

  • zadośćuczynienia za powstałą szkodę
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
  • zwrotu utraconych dochodów
  • renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • odszkodowania z tytułu śmierci bliskiej osoby
  • odszkodowania za mienie utracone bądź uszkodzone w związku z wypadkiem
  • odszkodowania za uszkodzony pojazd w związku z wypadkiem komunikacyjnym
  • odszkodowania za skradziony pojazd