ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Windykacja należności

Wielu przedsiębiorców napotyka na problemy z uzyskaniem zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Prowadzi to nie tylko do nie uzyskiwania należnych pieniędzy, lecz także zmusza do tego, by prowadzić dodatkowe działania, niezwiązane z bezpośrednim uzyskiwaniem przychodów. Traktując proces sądowy jako ostateczny środek dla zaspokojenia roszczeń, staramy się w sposób polubowny doprowadzić do regulacji zadłużenia.

W działalności tej wykorzystujemy nasze doświadczenie, umiejętności negocjacyjne oraz renomę Kancelarii. Kancelaria prowadzi sprawy od etapu wezwania do zapłaty, przez postępowanie sądowe aż po postępowanie egzekucyjne oraz ewentualnie postępowanie upadłościowe. W swej pracy wykorzystujemy narzędzia informatyczne umożliwiające bieżące raportowanie do Klienta informacji o stanie spraw, a także procedury sądu elektronicznego.