ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Rejestracja i przekształcanie spółek, stowarzyszeń, fundacji

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwii Karp-Rut od wielu lat prowadzi obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, która w szczególności polega na:

  • tworzeniu i rejestracji spółek osobowych i spółek kapitałowych w rejestrze spółek
  • reprezentowaniu i prowadzeniu spraw spółek prawa handlowego
  • aktualizacji danych ujawnianych w rejestrach
  • dokonywaniu wszelkich czynności związanych z zakończeniem działalności gospodarczej spółki, w tym na przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, układowego i upadłościowego
  • pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu restrukturyzacji, zmian podmiotowych i kapitałowych związanych z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek prawa handlowego
  • reprezentacji Klientów w sporach wynikających ze stosunku spółki, w tym pomocy przy rozwiązywaniu konfliktów między udziałowcami lub akcjonariuszami
  • ustanawianiu i rejestracji fundacji
  • założeniu i rejestracji stowarzyszeń