ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo pracy dla przedsiębiorców

Nasza Kancelaria świadczy dla przedsiębiorców kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kancelaria jest podmiotem zapewniającym jej Klientom zarówno stałą i bieżącą obsługę prawną, porady prawne w zakresie prawa pracy, jak również okresową lub doraźną pomoc w tym obszarze prawa.

 

Naszym Klientom świadczymy pomoc prawną przede wszystkim w sprawach związanych z: 

 • tworzeniem umów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • tworzeniem regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • tworzeniem umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • tworzeniem umów gwarantujących ochronę tajemnicy handlowej
 • tworzeniem układów zbiorowych pracy
 • procesem zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 • reprezentacją stron w postępowaniu przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej
 • mediacjami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie wzajemnych roszczeń
 • dochodzeniem odszkodowania i odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy
 • niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
 • łamaniem praw pracowniczych
 • prowadzeniem w imieniu pracodawcy rokowania ze związkami zawodowymi