ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Kontrakty handlowe

Właściwe przygotowanie kontraktu handlowego stanowi niezbędne dopełnienie dla skutecznej i bezproblemowej realizacji transakcji handlowych. Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu różnego rodzaju umów, poczynając od umów sprzedaży, dostawy, dzieła, najmu, zlecenia, przewozu, przechowania kończąc na dużych umowach o roboty budowlane, umowy konsorcjum,

umowy outsourcingowe, umowy know-how, umowy o wykonanie witryny internetowej, umowy o wykonanie programu komputerowego, umowa powierzenia danych osobowych, a także wszelkich innych umów przygotowywanych pod specjalne potrzeby Klienta.

Uzupełnieniem dla przygotowanej umowy jest nadzór prawny nad jej realizacją, w tym sporządzanie porozumień, aneksów, zamówień, przygotowywanie analiz i opracowań prawnych dla realizowanych kontraktów.

Kancelaria reprezentuje interesy Klienta w postępowaniu sądowym.