ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Doradztwo korporacyjne

Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego. Kancelaria specjalizuje się w bieżącej obsłudze działalności zarówno małych, średnich jak i dużych spółek prawa handlowego

oraz wspierania indywidualnej działalności gospodarczej.

Nasi stali Klienci doceniają konsultacje prawne na etapie daleko wyprzedzającym możliwość powstania konfliktu. Prawidłowa decyzja w tym momencie zapobiega w wielu wypadkach powstaniu kosztownego i czasochłonnego sporu prawnego.

Oferta Kancelarii obejmuje wszelkie aspekty obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym doradztwa korporacyjnego polegającego na prawnej organizacji przedsiębiorstwa, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych, rejestracji podmiotów gospodarczych oraz późniejszego prowadzenia postępowań przed sądem rejestrowym, postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także likwidacyjnych.

W zakresie działalności bieżącej podmiotów gospodarczych, Kancelaria świadczy usługi przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, kompleksowego i wszechstronnego sporządzania umów i kontraktów dostosowanych do potrzeb Klienta, sporządzanie projektów bieżących uchwał, regulaminów, wniosków i wszelkich innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem firmy.

Kancelaria reprezentuje interesy Klienta w postępowaniu sądowym.