ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Kancelaria oferuje szeroką pomoc w zakresie dokonywania transakcji dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez przygotowywanie umów licencji oraz przeniesienia własności autorskich praw majątkowych, zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu,

zgłoszenie wzoru użytkowego, znaków towarowych.

Kancelaria reprezentuje interesy Klienta w postępowaniu sądowym.