ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Nasza Kancelaria świadczy dla przedsiębiorców kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kancelaria jest podmiotem zapewniającym jej Klientom zarówno stałą i bieżącą obsługę prawną, porady prawne w zakresie prawa pracy, jak również okresową lub doraźną pomoc w tym obszarze prawa.

Więcej...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sylwii Karp-Rut od wielu lat prowadzi obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, która w szczególności polega na:

Więcej...

Właściwe przygotowanie kontraktu handlowego stanowi niezbędne dopełnienie dla skutecznej i bezproblemowej realizacji transakcji handlowych. Kancelaria specjalizuje się w przygotowywaniu różnego rodzaju umów, poczynając od umów sprzedaży, dostawy, dzieła, najmu, zlecenia, przewozu, przechowania kończąc na dużych umowach o roboty budowlane, umowy konsorcjum,

Więcej...

Pieczęć prewencyjna została zaprojektowana dla wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo i płynność finansową w swojej firmie i chcą w praktyczny i efektywny sposób wyegzekwować od swoich kontrahentów płatności w terminie. Umieszczenie pieczęci na wystawianych fakturach lub innych dokumentach handlowych jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów.

Więcej...

Kancelaria oferuje szeroką pomoc w zakresie dokonywania transakcji dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez przygotowywanie umów licencji oraz przeniesienia własności autorskich praw majątkowych, zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu,

Więcej...

Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego. Kancelaria specjalizuje się w bieżącej obsłudze działalności zarówno małych, średnich jak i dużych spółek prawa handlowego

Więcej...

Wielu przedsiębiorców napotyka na problemy z uzyskaniem zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Prowadzi to nie tylko do nie uzyskiwania należnych pieniędzy, lecz także zmusza do tego, by prowadzić dodatkowe działania, niezwiązane z bezpośrednim uzyskiwaniem przychodów. Traktując proces sądowy jako ostateczny środek dla zaspokojenia roszczeń, staramy się w sposób polubowny doprowadzić do regulacji zadłużenia.

Więcej...